Oprema za centrifugiranje meda

Automatska 6-kasetna centrifuga

Ovde ide kraci opis!

Kasete

Ovde ide kraci opis!

Rotor kasetne centrifuge

Ovde ide kraci opis!

Ručna centrifuga

Ovde ide kraci opis!