Rotor kasetne centrifuge

Ovde ide kraci opis!

Besprekorno urađen unutrašnji deo kasetnih centrifuga.
Robusne kasete,zavarene tig postupkom.
Vešanje omogućuje lakše za kretanje tokom rada.