Nosač rama

Ovde ide kraci opis!

Izrađuje se od Zn, kalaisanog lima i Cr lima u svim dimenzijama 10 11 12 R