Najtraženiji proizvod iz programa za proizvodnju pčelinje hrane.
Izrađen na principu rotacionih ploča bez sita, kapacitet 180kg na čas motor 3F 1,1 kW-380v sa brojem obrtaja 7000.
Magacin za prijem sadrži sito i omogućuje lak i bezbedan rad sa veoma finim prah šećerom maksimalnog prečnika 0,2mm 5%